BOEING 737 اپاتى. قازاقستاندىق كومپانييا قانشا تولەيدى?

1363
0
بولىسۋ:

اي بۇرىن يندونەزييانىڭ دجاكارتا قالاسىنان ۇشقان «Lion Air» اۋەكومپانيياسىنا تيەسىلى Boeing 737-800 جولاۋشىلار ۇشاعى كوكتە 13 مينۋت قالىقتاپ ياۆا ارالىنىڭ باتىس جاعالاۋىندا اپاتقا ۇشىراعان بولاتىن. ەكيپاج مۇشەلەرىمەن قوسا ەسەپتەگەندە 189 ادامنىڭ ەشقايسىسى تىرى قالمادى.

اپاتتىڭ ناقتى نەدەن تۋىنداعانى الى بەلگىسىز. ماماندار قوزعالتقىشتىڭ بۇزىلۋىن نەمەسە باسقارۋ جۇيەسىنىڭ ىستەن شىققانىن العا تارتۋدا.
يندونەزييا پرەزيدەنتى دجوكو ۆيدودو اپاتتىڭ سالدارىن جان-جاقتى زەرتتەۋدى تالاپ ەتىپ, قازا بولعانداردىڭ وتباسىنا ماتەريالدىق كومەكتى تەز ارادا تولەۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك, «Lion Air» اۋەكومپانيياسىنا تيەسىلى Boeing 737-800 جولاۋشىلار ۇشاعى قازاقستاندىق «ەۋرازييا» كومپانيياسىندا ساقتاندىرىلعان. اپات سالدارىنىڭ شىعىنى الدىن-الا بولجام بويىنشا 73 ملن دوللاردى قۇرايدى.
«ەۋرازييا» ساقتاندىرۋ كومپانيياسىنىڭ باسپاسوز قىزمەتى وقيعا سالدارى انىقتالعاننان كەيىن كەلىسىمشارت اياسىندا ورىندالۋى تيىس تولەمدەردى تەز ارادا ىسكە اسىراتىنىن مالىمدەدى.

اسقار بەكوۆ

بولىسۋ:

پىكىر جازۋ


*