Президент қаулыға қол қойды

2788
0
Бөлісу:

Қазақстан Республикасы Президентінің 

2017 жылғы 26 қазандағы № 569 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Президентінің
2018 жылғы 19 ақпандағы № 637 Жарлығына
ҚОСЫМША

Латын графикасына негізделген қазақ тілі
ӘЛІПБИІ

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына көшіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығына өзгеріс енгізу туралы Қаулыға қол қойды.

Қаулыда «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графикасына кө­шіру туралы» Қазақстан Республикасы Прези­ден­тінің 2017 жылғы 26 қа­зандағы №569 Жар­лы­ғына (Қазақстан Рес­-пуб­ли­касы ПҮАЖ-ы, № 50-51-52, 326-құжат) мы­­­надай өзгеріс ен­гі­зіл­сін» дей келе, аталған Жар­лықпен бекітілген ла­тын графикасына не­гіз­делген қазақ тілі әліп­биі осы Жарлыққа қо­сым­шаға сәйкес жаңа ре­дакцияда жазылу қа­жет­тігі айтылған.

Бөлісу:

Пікір жазу


*